Regulamin sklepu internetowego Paulina Niewiadomska Photography. - Paulina Niewiadomska

Regulamin sklepu internetowego Paulina Niewiadomska Photography.

Sprzedaż produktów fotograficznych, presetów oraz elektronicznych poradników w formie e-booka za pośrednictwem strony internetowej www.paulinaniewiadomskaphotography.pl (/sklep/), którym władam ja, Paulina Niewiadomska prowadząca działalność gospodarczą Naostatniklik Paulina Niewiadomska z siedzibą w Knurowie ul. Władysława Jagiełły 3c lok.3. Działalność wpisana jest do rejestru CIDG pod numerem NIP 9691639139.

§ 1 Definicje


1. W regulaminie używane będą następujące wyrażenia:Kupujący to osoba fizyczna lub osoba prawna nabywająca produkt w moim sklepie za określoną sumę pieniędzy.

2. Sprzedający to Naostatniklik Paulina Niewiadomska z siedzibą w Knurowie ul. Władysława Jagiełły 3c lok.3.

3. Sklep internetowy to strona internetowa www.paulinaniewiadomskaphotography.pl za pośrednictwem której możesz dokonać zakupów.

4. Produkt fotograficzny to usługi i rzeczy, które możesz nabyć za pośrednictwem mojego sklepu internetowego. https://www.paulinaniewiadomskaphotography.pl/sklep/

5. Preset to jeden z produktów fotograficznych. Zestaw ustawień i parametrów, który pozwala na uzyskanie określonego efektu kolorystycznego zdjęcia.

6. Ebook to kolejny z produktów fotograficznych dostępnych w sklepie. Zbiór porad, ciekawostek i inspiracji zamknięty w elektronicznym formacie.

7. Regulamin to zbiór informacji określających zasady działania mojego sklepu internetowego.

§ 1 Postanowienia wprowadzające
Sprzedawca, prowadzi sprzedaż swoich produktów w sklepie internetowym tylko w formie elektronicznej.
W regulaminie znajdziesz zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego oraz prawa i obowiązki Kupującego oraz Sprzedającego.
Aby dokonać zakupów w sklepie internetowym niezbędny jest dostęp do Internetu oraz aktywny adres e-mail.
Sklep prowadzony jest w języku polskim i w takim też języku dokonywana jest transakcja.
Sklep wymaga aktywnej rejestracji i akceptacji zgód marketingowych oraz przesyłania informacji o zamówieniu.
Ceny w sklepie są cenami brutto. Istnieje możliwość wystawienia faktury, po uprzednim zaznaczeniu tego w formularzu.

§ 2 Składanie zamówienia

W celu złożenia zamówienia postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Wybierz preset lub e-book, którego zakup Cię interesuje i dodaj go do koszyka.
Kliknij sfinalizuj swój zakup.
Utwórz konto Klienta- zarejestruj się.
Uzupełnij dane wraz z adresem e-mail, upewnij się, że jest poprawny. Błędny adres e-mail spowoduje, że Twoje zamówienie nie będzie mogło zostać doręczone.
Opłać zamówienie przelewem. Z chwilą opłacenia zamówienia między Kupującym, a Sprzedającym dochodzi do zawiązania umowy sprzedaży.

§ 3 Formy dostawy i płatności

Produkty fotograficzne są dostarczane przez Sprzedającego dla Kupującego w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail w określonym formacie. Preset format .xmp., .dng E-book format .pdf.
Płatność za produkty fotograficzne jest możliwa wyłącznie przelewem.

§ 4 Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie / maksymalnie po do 24h po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedającego.
Po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedający prześle na adres e-mail Kupującego zamówione produkty.

§ 5 Warunki sprzedaży preset’ów i e-book’ów

Sprzedający informuje, że sprzedaż presetów i e-booków odbywa się wyłącznie poprzez kanał sklepu internetowego. https://www.paulinaniewiadomskaphotography.pl/sklep/
Przesłanie presetów i e-booków przez Sprzedającego dla Kupującego możliwe jest po opłaceniu przez Kupującego zamówienia ale nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego. Przesłanie następuje droga e-mail.
Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za błędnie przekazany adres e-mail Kupującego, a co za tym idzie opóźnienie w dostawie lub brak dostawy zakupionych produktów fotograficznych.
Aby właściwie korzystać z presetów, należy zapoznać się z instrukcją ich użytkowania oraz posiadać legalne oprogramowania do ich odtwarzania.
Na podstawie umowy sprzedaży Kupujący staje się jedynym właścicielem plików preset lub ebook. Zabrania się przekazywania ich osobom trzecim.
Każdy produkt fotograficzny znajdujący się w sklepie internetowym link objęty jest prawem autorskimi na mocy ustawy Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83.

§ 6 Odstąpienie od umowy

Z chwilą zapłaty za produkt fotograficzny ze sklepu internetowego link Kupujący nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

§ 7 Dane osobowe i pliki cookies

Kupujący może zapoznać się z polityką prywatności sklepu internetowego pod następującym adresem www.paulinaniewiadomskaphotography.pl link.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża chęć porozumienia się w przypadku ewentualnych sporów wynikających z zakupu.
Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9 Postanowienia końcowe

Sprzedający informuje, że regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w sklepie internetowym.
Regulamin jest częścią umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie jednak z zachowaniem zasad obowiązywania regulaminu dla umów, które zostały zawarte przed zmianą regulaminu.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie transakcji kupna, które są spowodowane czynnikami zewnętrznymi takimi jak np. awarie domen/ serwerów.
Sprzedawca nie ma obowiązku informowania Kupującego o pracach serwisowych sklepu internetowego.

Fotografia to moja miłość.

Tę miłość zobaczysz na mom Instagramie, gdzie codziennie staram się wrzucać backstage sesji i wszystko, co związane z moją pracą.

Choć mówi się, że gdy praca jest Twoją pasją, to tak jakby nie przepracować ani jednego dnia! <3

Instagram

@pa3linka

Bądź na bieżąco!

hello@paulinaniewiadomskaphotography.pl