fbpx

regulamin internetowej platformy handlowej paulina niewiadomska photography

PRZED ZAKUPEM ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM MOJEj internetowej platformy handlowej.

Data publikacji 17.02.2024r.

Regulamin sklepu internetowego czyli mojej internetowej platformy handlowej Paulina Niewiadomska Photography

Sprzedaż produktów fotograficznych, presetów oraz elektronicznych poradników w formie ebooka za pośrednictwem strony internetowej- mojej internetowej platformy handlowej  www.paulinaniewiadomskaphotography.pl, którą władam ja, Paulina Niewiadomska prowadząca działalność gospodarczą Naostatniklik Paulina Niewiadomska z siedzibą w Knurowie ul. Władysława Jagiełły 3c lok.3. Mój firmowy adres e-mail to paulina@naostatniklik.pl, a numer telefonu dedykowany działalności gospodarczej to +48 510 555 653. Działalność wpisana jest do rejestru CIDG pod numerem NIP 9691639139. Jestem także osobą upoważnioną do bezpośredniego kontakt ws. ewentualnych naruszeń związanych z treściami na mojej internetowej platformie handlowej.

§ 1 Definicje

W regulaminie używane będą następujące wyrażenia:

 1. Kupujący to osoba fizyczna lub osoba prawna nabywająca produkt w moim sklepie za określoną sumę pieniędzy.
 2. Sprzedający to Naostatniklik Paulina Niewiadomska z siedzibą w Knurowie ul. Władysława Jagiełły 3c lok.3. E-mail paulina@naostatniklik.pl, numer telefonu +48 510 555 653.
 3. Sklep internetowy to strona internetowa paulinaniewiadomskaphotography.pl, czyli moja internetowa platforma handlowa za pośrednictwem której możesz dokonać zakupów. Może zostać w regulaminie użyta zastępczo nazwa e-sklep, jest to mój skrót dotyczący internetowej platformy handlowej.
 4. Produkt fotograficzny to usługi i rzeczy, które możesz nabyć za pośrednictwem mojej internetowej platformy handlowej.
 5. Preset to jeden z produktów fotograficznych. Zestaw ustawień i parametrów, który pozwala na uzyskanie określonego efektu kolorystycznego zdjęcia.
 6. Ebook to kolejny z produktów fotograficznych dostępnych w mojej internetowej platformie handlowej. Zbiór porad, ciekawostek i inspiracji zamknięty w elektronicznym formacie.

Regulamin to zbiór informacji określających zasady działania mojej internetowej platformy handlowej.

§ 1 Postanowienia wprowadzające

 1. Sprzedawca, prowadzi sprzedaż swoich produktów w sklepie internetowym( internetowej platformie handlowej) tylko w formie elektronicznej- cyfrowej.
 2. W regulaminie znajdziesz zasady i warunki korzystania ze z internetowej platformy handlowej oraz prawa i obowiązki Kupującego oraz Sprzedającego.
 3. Aby dokonać zakupów w mojej internetowej platformie handlowej niezbędny jest dostęp do Internetu oraz aktywny adres e-mail.
 4. E-sklep prowadzony jest w języku polskim i w takim też języku dokonywana jest transakcja w zgodzie z obowiązującym prawem konsumenckim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. E-sklep wymaga aktywnej rejestracji i akceptacji zgód marketingowych oraz przesyłania informacji o zamówieniu.

Ceny w e-sklepie są cenami brutto. Istnieje możliwość wystawienia faktury, po uprzednim zaznaczeniu tego w formularzu.

§ 2 Składanie zamówienia

W celu złożenia zamówienia postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

 1. Wybierz preset lub e-book, którego zakup Cię interesuje i dodaj go do koszyka.
 2. Kliknij sfinalizuj swój zakup.
 3. Utwórz konto Klienta- zarejestruj się, ale żeby dokonać zakupu nie musisz tego robić, możesz dokonać zakupu bez konta Klienta.
 4. Uzupełnij dane wraz z adresem e-mail, upewnij się, że jest poprawny. Błędny adres e-mail spowoduje, że Twoje zamówienie nie będzie mogło zostać doręczone.

Opłać zamówienie przelewem. Z chwilą opłacenia zamówienia między Kupującym, a Sprzedającym dochodzi do zawiązania umowy sprzedaży.

§ 3 Formy dostawy i płatności

 1. Produkty fotograficzne są dostarczane przez Sprzedającego dla Kupującego w formie elektronicznej- cyfrowej, na podany w zamówieniu adres e-mail, w określonym formacie. Preset format .xmp. Ebook format .pdf.
 2. Płatność za produkty fotograficzne jest możliwa wyłącznie przelewem.

§ 4 Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu maksymalnie 3 dni od zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego. Po zaksięgowaniu środków produkt w formie cyfrowej zostanie przesłany na adres e-mail Kupującego.

§ 5 Warunki sprzedaży preset’ów i ebook’ów oraz innych produktów fotograficznych

 1. Sprzedający informuje, że sprzedaż presetów, ebooków i innych produktów fotograficznych odbywa się wyłącznie poprzez kanał mojej internetowej platformy handlowej.
 2. Przesłanie presetów i ebooków przez Sprzedającego dla Kupującego możliwe jest po opłaceniu przez Kupującego zamówienia, ale nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego. Przesłanie następuje drogą e-mail. Kupujący pobiera link do zakupionego produktu z treści e-maila.
 3. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za błędnie przekazany adres e-mail Kupującego, a co za tym idzie opóźnienie w dostawie lub brak dostawy zakupionych produktów fotograficznych.
 4. Aby właściwie korzystać z presetów, należy zapoznać się z instrukcją ich użytkowania oraz posiadać legalne oprogramowanie do ich odtwarzania.
 5. Na podstawie umowy sprzedaży Kupujący staje się jedynym właścicielem plików preset lub ebook. Zabrania się przekazywania ich osobom trzecim.
 6. Każdy produkt fotograficzny znajdujący się w mojej internetowej platformie handlowej objęty jest prawem autorskimi na mocy ustawy Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83.
 7. Na mocy DSA zastrzegam sobie prawo do zmiany warunków korzystania z usług mojej internetowej platformy handlowej i kanałów na których będę je reklamowała czyli Facebook, Instagram, TIK TOK. Zobowiązuję się do poinformowania o tym moich potencjalnych klientów.
 8. Jeżeli znajdziesz na mojej internetowej platformie handlowej informację dot. jakiejkolwiek nielegalnej treści koniecznie zgłoś to na mój adres e-mail paulina@naostatniklik.pl, a ja zajmę się tym niezwłocznie po przeczytaniu i weryfikacji tej treści.

§ 6 Odstąpienie od umowy

Z chwilą zapłaty za preset, ebook czy inny produkt fotograficzny Kupujący nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

§ 7 Opinia o produkcie

 1. W mojej internetowej platformie handlowej znajdziesz możliwość zaopiniowania produktów. Jednak zastrzegam sobie prawo do weryfikowania opinii wedle poniższych praw.
 2. Opinię do moich oferowanych produktów może wystawić każdy, jednak zastrzegam sobie prawo do ich weryfikacji. Zezwalam na publikację opinii pod produktem, tylko przez osoby, które używały lub zakupiły moje presety, ebooki czy inne produkty fotograficzne. W innych przypadkach opiniowanie moich produktów jest zabronione.
 3. Zabraniam także opiniowania produktów poprzez: Naruszanie dóbr osobistych moich i osób trzecich. Użytkowników, którzy sztucznie opiniują produkty. Osoby, które wypełniają znamiona czynu nieuczciwej konkurencji na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 4. Zastrzegam sobie prawo do: Zwrócenia się do Kupującego o potwierdzenie zamówienia, a także weryfikacji adresu IP, czy też adresu e-mail. Wykorzystywania narzędzi, które wykrywają zabronione praktyki publikacji.
 5. Następnie proszę Cię drogi Kupujący, aby wystawione opinie były sformułowane w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny. Fajnie byłoby, gdybyś pamiętał także o zasadach ortografii i nie używał wulgaryzmów, jeżeli produkt nie spełnił Twoich oczekiwań.
 6. Ostatecznie zastrzegam sobie prawo do weryfikacji każdej opinii. Jeżeli zdarzy się, że opinia nie spełni wymagań powyższego regulaminu, zastrzegam sobie prawo do jej usunięcia lub odmówienia publikacji.
 7. Na mocy DSA. Nie ponoszę odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

Kupujący może zapoznać się z polityką prywatności internetowej platformy handlowej pod następującym adresem www.paulinaniewiadomskaphotography.pl.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża chęć porozumienia się w przypadku ewentualnych sporów wynikających z zakupu.
 2. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający informuje, że regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w e-sklepie.
 2. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie jednak z zachowaniem zasad obowiązywania regulaminu dla umów, które zostały zawarte przed zmianą regulaminu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie transakcji kupna, które są spowodowane czynnikami zewnętrznymi takimi jak np. awarie domen/ serwerów.

Sprzedawca nie ma obowiązku informowania Kupującego o pracach serwisowych sklepu internetowego.

Miłych zakupów <3

Fotografia to moja miłość.

Tę miłość zobaczysz na mom Instagramie, gdzie codziennie staram się wrzucać backstage sesji i wszystko, co związane z moją pracą.

Choć mówi się, że gdy praca jest Twoją pasją, to tak jakby nie przepracować ani jednego dnia! <3

Instagram

@pa3linka

Bądź na bieżąco!

hello@paulinaniewiadomskaphotography.pl