Regulamin Sesji Zdjęciowych - Paulina Niewiadomska

Regulamin Sesji Zdjęciowych


Regulamin Sesji Zdjęciowych

Niniejszy regulamin został stworzony na bazie dotychczasowego doświadczenia, a także Waszych najczęściej zadawanych pytań. Nazywam się w tutaj „FOTOGRAFEM,” a każdego, kto korzysta z moich usług „KLIENTEM”.

1.Każdy Klient przed sesją otrzymuje link do poniższego regulaminu. Decyzja o skorzystaniu z usług Fotografa jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.Termin sesji oraz jej szczegóły są ustalane indywidualnie w bezpośrednim kontakcie z Fotografem. Po ustaleniu szczegółów należy wpłacić zadatek. Bardzo proszę o dokonanie wpłaty na konto:

Naostatniklik Paulina Niewiadomska

ul. Jagiełły 3c/3

44-194 Knurów

NIP: 9691639139

Nr Konta: 23 1050 1298 1000 0097 2086 2193

Tytułem: Sesja fotograficzna, data, Imię i nazwisko uczestnika

3.Czas na dokonanie wpłaty to trzy dni robocze. Umówiony pierwszy termin: 50% zadatku za sesję na dany termin. Pierwsze przesunięcie terminu: należy dopłacić pozostałe 50%. Drugie przesunięcie terminu jest bezpłatne. Z kolei PRÓBA TRZECIEGO PRZESUNIĘCIA TERMINU lub REZYGNACJA Z SESJI powoduje przepadnięcie całości wpłaty.

4. W razie braku zadatku termin jest automatycznie, bez informacji anulowany i wraca do puli terminów dostępnych dla innych.

5. Chętni na sesje muszą powierzyć Fotografowi swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących jego usług. tj. np. stworzenie galerii online, kontaktu mailowego, telefonicznego. Dane nie zostają przekazywane nikomu innemu.Podając swoje dane zgadzają się na przetwarzanie przez Fotografa danych w celu umożliwienia jego usług.

6. Fotograf zastrzega sobie prawo do przesunięcia sesji bez konsekwencji. Fotograf zdaje sobie sprawę z wysiłku, jaki na Kliencie spoczywa, by zorganizować urlop, czy kosmetyczkę zatem niezwykle rzadko przesuwa sesje.

7. Na sesję zdjęciową należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia lub niemożliwości dotarcia należy uprzedzić Fotografa o zaistniałej sytuacji przynajmniej 30 minut przed umówioną godziną sesji.

8. Płatność za sesję zdjęciową należy uiścić do dwóch dni roboczych po sesji zdjęciowej, przelewem na w/w konto.

9. Fotograf polegając na swoim zmyśle estetyki dokona wstępnej selekcji zdjęć według własnego uznania oraz prześle zdjęcia do serwisu mafelo, tak aby klient samodzielnie mógł zdecydować, które ujęcia zostaną poddane dodatkowej autorskiej obróbce.

10. Klient zobowiązany jest z zapoznaniem się z portfolio Fotografa, jego stylem obróbki i pracy. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania dzieła niezgodnego z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnego z charakterystycznym dla Fotografa stylem w tym z kolorystyką, kontrastem, kadrowaniem. W związku z powyższym nie ma możliwości dokonania reklamacji ujęć na podstawie w/w aspektów, nie ma możliwości również wymiany ujęć na inne, chyba że Fotograf zadecyduje inaczej.

11. Obróbka zdjęć odbywa się po opłaceniu sesji.

12. Fotograf ma 21 dni roboczych na oddanie gotowych fotografii, od momentu w którym klient wybierze kadry w serwisie mafelo.

13. Klient otrzymuje dokładnie taką ilość fotografii, jaką zakupił. Nie ma możliwość otrzymania „reszty” zdjęć, czyli fotografii surowych/obrobionych za darmo.

14. Fotograf daje możliwości zakupu dodatkowych fotografii w kwocie 30zł/ sztuka. Nie ma możliwości z kolei zakupu zdjęć nieobrobionych.

15. Przygotowania do sesji są niezwykle ważne to od nich zależy jakość zdjęć. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za jakość końcowego dzieła wywołane zaniedbaniami przez Klienta.

16. Usługa EKSPRESS, gdy Klient otrzymuje fotografie obrobione do 3-7 dni wiąże się z dopłatą 500 zł.

17. Zgoda na publikację. Każdy Klient może sam zdecydować czy pozwala Fotografowi na upublicznienie swojego wizerunku na:

– facebook Paulina Niewiadomska Photography, Captured Soulmates

– instagramie: Pa3linka, CapturedSoulmates

– stronach www.paulinaniewiadomskaphotography.pl, www.capturedsoulmates.pl

– podczas wystaw, wernisaży

– publikacji w prasie czy materiałach reklamowych

18. Zgoda dla Fotografa jest niezwykle ważna, bo to jedyna droga, by móc promować swoją pracę. Klient w każdej chwili ma możliwość ze zgody wycofać się. Klient udziela zgód poprzez podspisanie formularza bądź czytelną informację mailową/SMSową itp.

19. Do każdej sesji można zakupić Bon. Regulamin nabycia bonu dostępny jest tutaj.

20. Klient może odebrać końcowy produkt osobiście lub skorzystać z opcji wysyłki. Opcja wysyłki to koszt 20 zł – kurier., 15 - paczkomat. Odbiór osobisty musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji, że produkt jest do tego gotowy.

21. Prawa autorskie do zdjęcia należą do Fotografa – o tym stanowią przepisy prawne. Zakupienie fotografii nie jest równoznaczne z własnością w rozumieniu Prawa Autorskiego, więc nie można fotografii wysyłać np. na konkursy bez zgody fotografa.

22. Klient nie może także ingerować w zdjęcie (np. zmiana na czarno-białe, nakładanie filtrów). Klient nie może ingerować, nakazywać i wymagać od Fotografa innego systemu pracy.

23. Wszelkie graficzne zapytania np.: proszę przedłużyć mi włosy czy usunąć 30 kilogramów itp. to usługa graficzna, a nie fotograficzna. Usługa graficzna wyceniana jest indywidualnie, jak i może zostać odrzucona przez Fotografa.

24. Moja praca jest również moją pasją, więc obiecuję, że oddaje jej całe swoje serce oraz zaangażowanie, Staram się z całych sił, abyście wspólnie ze mną przeżyli cudownie czas sesji. Powyższe informacje powstały po to, by umożliwić nam organizację sesji bez nerwów, niedomówień czy utraty szacunku. Jesteście dla mnie niesamowicie ważni, to dzięki Wam mogę się spełniać zawodowo, rozwijać skrzydła, praca z Wami to dla mnie zaszczyt.


Regulamin wynajmu studia

Niniejszy regulamin został stworzony na bazie dotychczasowego doświadczenia, a także Waszych najczęściej zadawanych pytań.

§1

 1. 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym Captured Soulmates mieszczącym się w Knurowie, przy ul. Dworcowej 38A pok 305  jest Paulina Niewiadomska, z siedzibą przy ul. Jagiełły 3c/3 Knurów, NIP: 9691639139 zwany dalej Wynajmującym.
 2. 2. Najemcą nazywane są osoby fizyczne jak i firmy korzystające z usługi wynajmu studia
 3. 3. Studio dostępne jest do wynajmów 7 dni w tygodniu od godziny 8 do godziny 22.

§2

 1. 1.Przedmiotem usługi jest wynajem studia fotograficznego wraz z dostępnym sprzętem określonym w zakładce strony internetowej „Wynajem Studia”. Studio fotograficzne może być wynajmowany również do innych celów takich jak warsztaty, szkolenia, spotkania, plany filmowe i inne ustalone indywidualnie.
 2. 2.Najemca winien zgłosić ewentualne widoczne wady sprzętu w momencie ich zauważenia
 3. 3.Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu i zobowiązany jest do pełnego pokrycia szkód, które zostały dokonane.
 4. 4.Zabronione jest wykorzystywanie studia fotograficznego i sprzętu studyjnego do celów niezgodnych z prawem.
 5. 5. Wynajmujący w przypadku stwierdzenia działań niezgodnych z prawem zastrzega sobie możliwość natychmiastowego przerwania wynajmu studia.
 6. 6.Sprzęt studyjny należy zwrócić w takim stanie, w jakim został otrzymany.
 7. 7.Sprzęt studyjny może być użytkowany tylko w studiu. Wynajmujący nie zezwala na korzystanie ze sprzętu poza studiem.
 8. 8.W lokalu panuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek.

§3

 1. 1.Ceny podane w cenniku są cenami brutto . Na życzenia nievatowska faktura (podmiot zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług).
 2. 2.Czas wynajmu liczony jest od zadeklarowanej godziny rozpoczęcia do momentu opuszczania studia.
 3. Dodatkowe godziny wynajmu rozliczane są w trybie piętnastominutowym.
 4. 3.Opłata za zużycie tła kartonowego oraz dodatkowe przedłużenie czasu wynajmu naliczana jest pod koniec wynajmu zgodnie z cennikiem. Jednostką jest metr bieżący.
 5. 4.Płatność za wynajem studia fotograficznego możliwa jest jako przelew całości kwoty przed wynajmem. 5.Ewentualne dopłaty należy uiścić również przelewem do 3 dni roboczych od dnia wynajmu studio.
 6. 6. Minimalny czas wynajmu to 1 godzina.

§4

 1. 1.Rezerwacja potwierdzona i dodana do kalendarza wynajmów uzyskiwana jest w momencie wpłaty zadatku w wysokości min. 50% przewidywanego czasu wynajmu. Wpłaty tej należy dokonać w maksymalnie 24 godziny po zarezerwowaniu danego terminu. W przypadku braku wpłaty, rezerwacja usuwana jest automatycznie z kalendarza wynajmów. 
 2. 2.W przypadku rezygnacji z wynajmu na 24 godziny przed terminem, kwota zadatku przepada.

§5

 1. 1.Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu
 2. 2.Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2021 roku.
 3. 3.Dokonanie rezerwacji potwierdzonej wpłatą zadatku traktowane jest jako akceptacja powyższego regulaminu.

§6

 1. 1.Przez cały czas wynajmu dla bezpieczeństwa jak i pomocy dla Najemcy obecny jest asystent, który znajduje się w biurze. Nie przeszkadza on w realizacji usługi wynajmu.


Fotografia to moja miłość.

Tę miłość zobaczysz na mom Instagramie, gdzie codziennie staram się wrzucać backstage sesji i wszystko, co związane z moją pracą.

Choć mówi się, że gdy praca jest Twoją pasją, to tak jakby nie przepracować ani jednego dnia! <3

Instagram

@pa3linka

Bądź na bieżąco!

hello@paulinaniewiadomskaphotography.pl